egmont_swieta_940x90

Fundacje i Stowarzyszenia
Warszawa

Fundacje i Stowarzyszenia znajdziesz tu:

Bielany,  

Caa Polska i ...,  

Ochota,  

Praga Poudnie,  

rdmiecie,  

Warszawa,  

Warszawa i okolice,  

omianki  

zobacz wszystkie

FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO

ul. M. Konopnickiej 1/189 Dziekanw Leny 05-092 omianki (omianki)
...

FUNDACJA "FLOWER OF LIFE"

Ul. Marszakowska 53/12, 00-676 Warszawa Biuro Zarzdu: Ul. Wiejska 12a/1a, 00-490 Warszawa Biuro Fundacji: Ul. Kola 10, 00-228 Warszawa (rdmiecie)
Celem Fundacji "Flower of Life" jest: inspirowanie, propagowanie i inicjowanie dziaa przejawijacych   wiadomo ekologiczna (ekologia gboka ) wicej>>> w praktyce dnia codziennego wspczesnego wiata   w zakresie kultury i sztuki, nauki,...

Atelier Foksal

ul. Foksal 11 Warszawa (rdmiecie)
Zostaa zaoona w 1991 roku przez Teres Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie edukacji i twrczoci plastycznej, tworzenie rodowiska umoliwiajcego aktywne uczestnictwo...

Fundacja Sto Pociech

ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa (rdmiecie)
Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi i prowadzi na warszawskiej Starówce orodek wsparcia, profilaktyki i integracji. W Fundacji jest...

Fundacja "Pro Musica Viva"

ul. Gbiska 9/64 01-703 Warszawa (Bielany)
Pro Musica Viva - aby muzyka ya!   Zadaniem Fundacji jest upowszechnianie kultury muzycznej. Zwaszcza tej, która skada si na tradycj kultury wysokiej, wyznaczonej w przeszoci przez Bacha,...

Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono

ul. Wrzeciono 41 , 01-963 Warszawa (Bielany)
Przyjd do nas!!!Godziny otwarcia:pon 11-19, wt- pt 12-19Dojecha do nas moesz:tramwajami: 17 i Z-8 (przystanek Cmentarz woski)autobusami: 181, 103 (przystanek Cmentarz woski), 121 (przystanek Przy Agorze)    ...

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok

ul.Grjecka 42/47 02-320 Warszawa (Ochota)
Cele Stowarzyszenia: - zapewniene dzieciom miejsca do wszechstronnego rozwoju,- zapewnienie rodzicom (zwaszcza matkom, bo to one opiekuj si najczciej dziemi) moliwo uzyskania podczas takich zaj wsparcia i...

Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma’lo

Lubelska 30/32 Warszawa Praga Poudnie (Praga Poudnie)
Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma’lo zaoya w 2005 roku grupa przyjació - modych ludzi, którzy czuli potrzeb dziaania, mieli pozytywn energi i chcieli si ni podzieli. Czonkowie...

INGENIUM

Meissnera 12 (Praga Poudnie)
...

Teatr Wytwrnia Fundacja na Starej Pradze

ul. Zbkowska 27/31, 03-736 Warszawa (Warszawa i okolice)
 Teatr Wytwórnia powsta dziki wspópracy Fundacji na Starej Pradze utworzonej przez Janusza Owsianego oraz czwórki dramaturgów: Magorzaty Owsiany, Radka Dobrowolskiego, Jacka Papisa i Moniki Powalisz.Uroczyste otwarcie...

Fundacja Krg Przyjaci Dziecka im. w. Jzefa Kalasancjusza

Ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja „Krg Przyjació Dziecka im. w. Józefa Kalasancjusza” prowadzi dziaalno edukacyjn, psychoedukacyjn, psychologiczn oraz wychowawcz, która w szerokim zakresie dotyczy wspierania rozwoju dzieci, modziey oraz ich...

Polski Orodek ASSITEJ

ul. Bartycka 1 Warszawa (Warszawa i okolice)
Polski Orodek Midzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Modziey ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l′Enfance et la Jeunesse) zosta zarejestrowany w 1981 roku.Prezesem od 1984...

Empatia

Stowarzyszenie Empatia Skr. poczt. 56 04-737 Warszawa 92 (Warszawa i okolice)
Stowarzyszenie Empatia Empatia jest stowarzyszeniem powoanym do ycia przez grup osb zczonych przekonaniem o koniecznoci gbokich zmian kulturowych, szczeglnie w dziedzinie stosunku czowieka wobec innych czujcych istot. Naszym...

Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wsplnoty Dzieci i Dorosych

05-506 Wilcza Gra, ul. Jasna 21b, (Warszawa i okolice)
  ...

Fundacja Ja Wisa

ul. ywnego 21a m. 71 02-701 Warszawa (Warszawa i okolice)
Aby chroni Królow Rzek Wis i rado z obcowania z Ni przywraca, powoalimy Fundacj Ja Wisa. Dziaamy na rzecz ochrony naturalnego biegu Rzeki, zachowania unikatowych...

Fundacja "Nasze Dzieci"

Al. Dzieci Polskich 20 lok A120 04-730 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja "Nasze Dzieci" powstaa w grudniu 2005 roku i obecnie wystpuje jako Organizacja Poytku Publicznego. Zostaa zaoona przez osoby, których yciowe dowiadczenia wi si z Klinik...

Fundacja C.E.L. Centrum Edukacji Liderskiej

ul. Sandomierska 23 lok. 52 02-567 Warszawa (Warszawa i okolice)
Celem dziaalnoci Fundacji jest wyrównywanie szans rozwojowych rónych grup spoecznych, przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu oraz wspieranie osób zagroonych marginalizacj w podejmowaniu aktywnoci na rzecz kompleksowego rozwoju oraz...

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacja Iskierka

02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2 Biuro: 41-500 Chorzw, ul. Urbanowicza 19 (Warszawa i okolice)
Fundacja "ISKIERKA" na rzecz dzieci z chorob nowotworow,NIP: 527-249-39-99, KRS: 0000248546, REGON:140406587Konto: ING Bank lski S.A. Oddzia w Zabrzu, nr: 16 1050 1588 1000 0023 0023...

Abrys Sp. z. o. o

ul. Daleka 33 60-124 Pozna (Warszawa i okolice)
...

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeskiego

ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja jest organizacj pozarzdow dziaajc od 2003 roku. Dy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do...

Fundacja im. Grzegorza Dziedzica

ul. Racawicka 99 lok. 1A 125, 02-634 Warszawa (Warszawa i okolice)
Pomagamy dzieciom, które znalazy si w trudnej sytuacji yciowej w wyniku zdarzenia losowego. Wspieramy wyrównywanie szans w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej oraz poprawy jakoci ycia. Pomagamy...

Stowarzyszenie Harfa Dzieciom

02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73 (Warszawa i okolice)
...

MiastoMojeAwNim.pl

(Caa Polska i ...)
Projekt MiastoMojeAwNim.pl ma na celu odbicie przestrzeni publicznej z rk firm outdoorowych. Chcemy doprowadzi do stanu rzeczy, jaki znamy z zachodniej Europy. Tam udao si poczy...

Fundacja Rodzi po Ludzku

Ul. Nowolipie 13/15 00-150 Warszawa (Caa Polska i ...)
 Misja Jestemy organizacj pozarzdow not for profit dziaajc na rzecz kobiet w ciy i matek maych dzieci. Podejmujemy dziaania edukacyjne i informacyjne, wpywamy na zmiany systemu opieki...

Fundacja Dzieciom Zdy z Pomoc

ul. omiaska 5 01-685 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce

Ul. Puawska 232 02-670 Warszawa (Caa Polska i ...)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce opiekuje si 440 dziemi, które w wioskach mog prowadzi normalne ycie, jak ich rówienicy ze zwykych rodzin. Kada wioska dziecica...

Fundacja Akademia Modych

Nowa Iwiczna (Caa Polska i ...)
*Rozwj Alternatywa Szansa Fundacja Akademia Modych swym entuzjazmem zaraa modych ludzi by nie bali si i zawsze mieli...  AM - Apetyt Na ycie ! Fundacja Akademia Modych powstaa z...

Stowarzyszenie KOLIBER

30-702 Krakw, ul. Romanowicza 17/16 (Caa Polska i ...)
Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorob nowotworow KOLIBER dziaa od czerwca 2000 roku przy Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Orodka Transplantacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecicym w Krakowie....

EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI

02-672 Warszawa ul. Domaniewska 35A/41 (Caa Polska i ...)
EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI (wczeniej Fundacja Sportowcy dla ycia) od wielu lat dziaa na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa wsppracujc z rzdowymi instytucjami odpowiedzialnymi za pobr...

Stowarzyszenie "Internetowy Klub Bliniaka"

ul. Grochowska 56/76 04-282 Warszawa (Caa Polska i ...)
Stowarzyszenie "Internetowy Klub Bliniaka" powstao w 2003 roku. W grudniu 2006 roku uzyskao status Organizacji Poytku Publicznego. Jest to jedyna polska organizacja wspierajca blinita i rodzicw...

Fundacja MaMa

Fundacja MaMa/MaMa Cafe ul. Wilcza 27 b (wejcie obok obka) 00-544 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja MaMa - organizacja pozarzdowa zaoona w czerwcu 2006 roku w Warszawie. Dziaa na rzecz praw matek w Polsce organizujc kampanie spoeczne (np "O Mamma Mia!...

Fundacja PRO VITALIS

ul. Ujastek 5 b 31 - 752 Krakw, (Caa Polska i ...)
Chcemy dziaa na rzecz ochrony zdrowia kobiety i jej dziecka, wspierajc i organizujc rnorodne formy profilaktyki prozdrowotnej. Chcemy wyrwna szanse na zdrowe potomstwo kobietom z ubogich rodowisk. Chcemy,...

Polskie Stowarzyszenie Osb z Celiaki i na Diecie Bezglutenowej

adres do korespondencji: skrytka pocztowa 22 02-796 Warszawa 138 (Caa Polska i ...)
Jestemy organizacj pozarzdow, powsta w padzierniku 2006 r. w celu niesienia wszechstronnej pomocy chorym na celiaki i ich rodzinom, jak rwnie wszystkim bdcym z rnych...

Fundacja Cyryla i Metodego

Fundacja Cyryla i Metodego ul. Ks. W. Danielskiego 10 20-806 Lublin (Caa Polska i ...)
Tato.Net, inicjatywa Fundacji Cyryla i Metodego,  jest miejscem spotkania osb, dla ktrych wane s zagadnienia dotyczce roli ojca w yciu dzieci i caej rodziny. Jestemy pierwszym pokoleniem...

Klub Myszki Norki

ul. omiaska 5 01-685 Warszawa (Caa Polska i ...)
To Ja, Myszka Norka!!! Zapraszam wszystkie dzieci do mojego Klubu.  Klub Myszki Norki istnieje od 2002 roku. Obecnie liczy sobie 5000 czonków. Gównym hasem Klubu...

Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloskiego

31-131 Krakw, ul. Karmelicka 34 (Caa Polska i ...)
{image 122914 0}...

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacja WOP

ul. Niedwiedzia 2a, 02-737 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zostaa zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej zaoycielami s Jerzy Owsiak, Lidia Niedwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyski, Pawe Januszewicz,...

Stowarzyszenie W Stron Dziewczt

(Caa Polska i ...)
 Stowarzyszenie W stron dziewczt zawizao si jesieni 2005 roku.Stowarzyszenie powstao po to, by uczyni zado potrzebom dziewczt. Chcemy, aby szczególne, waciwe tylko dziewcztom problemy wieku dorastania...

Fundacja ABCXXI - Caa Polska czyta dzieciom

ul. Rosoa 44a 02-786 Warszawa (Caa Polska i ...)
 Fundacja ABCXXI - Caa Polska czyta dzieciom, zaoona w 1998 r. przez Iren Komisk, wspiera zdrowie psychiczne, umysowe i moralne dzieci i modziey poprzez dziaania owiatowe,...

Fundacja Inicjatyw Spoecznie Odpowiedzialnych

80-232 Gdask Ul. Matejki 16/1 (Caa Polska i ...)
Fundacja Inicjatyw Spoecznie Odpowiedzialnych zostaa powoana w celu podejmowania i wspierania inicjatyw spoecznych, gospodarczych i kulturalnych.Chcemy Was inspirowa, pomaga i wspótworzy rzeczywisto, która nas wszystkich otacza....

Fundacja Centrum Promocji Miast

"Promyk Dnia" Ulica witokrzyska 30/149 (I pitro) 00-116, Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Centrum Promocji Miast prowadzi m.in. program "Promyk Dnia" Promyk Dnia - wietlice rodowiskowe www.promykdnia.pl Program "Promyk Dnia" realizowany jest w caej Polsce od czerwca 2007...

Fundacja DOROLI DZIECIOM

ul. Staszica 10 27-200 Starachowice (Caa Polska i ...)
DOROLI DZIECIOM to fundacja, która zostaa stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom.Jej dziaanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepenosprawnym, których ze wzgldów...

Fundacja na rzecz walki z pedofili Obud Szans

o. akw 79, 66-200 wiebodzin (Caa Polska i ...)
Doradzamy dla ofiar i ich rodzin. Jeeli zgaszaj si do nas osoby, które chc wytoczy proces doradzamy, organizujemy pomoc prawn, psychologiczn. Zamierzamy finansowa nagrody za pomoc...

Fundacja Kapucyska im. b. Aniceta Kopliskiego

ul. Kapucyska 4 00-245 Warszawa (Warszawa)
...

Fundacja Dziecicy Uniwersytet Ciekawej Historii

(Warszawa)
Dziecicy Uniwersytet Ciekawej Historii „Kiedy drzewo byo bogiem?", „Czy piramidy byy tylko w Egipcie?", „Co tu byo przed Warszaw?", „W co ubiera si rycerz?",...


W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter
Tydzie na opak  z Hania Humorek nigdy si nie nudzisz. Najzabawniejsza seria na wiecie
Idealny prezent dla modych kibicw
Wielki powrt  debiutancka ksika najsodszej kulinarnej blogerki Doroty witkowskiej
Ksika dla kadego fana piki nonej
Sprawdzone przepisy, proste instrukcje, pikne zdjcia
Niezwyka historia niezwykego pikarza
Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
listopad 
dzisiaj
Pn Wt r Cz Pt So Nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
nasi eksperci
Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, współtwórca Instytutu Psychoimmunologii
Aneta Strelau
Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem
zadaj pytanie