egmont_belka_080216

Fundacje i Stowarzyszenia
Warszawa

Fundacje i Stowarzyszenia znajdziesz tu:

Bielany,  

Caa Polska i ...,  

Ochota,  

Praga Poudnie,  

rdmiecie,  

Warszawa,  

Warszawa i okolice,  

omianki  

zobacz wszystkie

FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO

ul. M. Konopnickiej 1/189 Dziekanw Leny 05-092 omianki (omianki)
...

FUNDACJA "FLOWER OF LIFE"

Ul. Marszakowska 53/12, 00-676 Warszawa Biuro Zarzdu: Ul. Wiejska 12a/1a, 00-490 Warszawa Biuro Fundacji: Ul. Kola 10, 00-228 Warszawa (rdmiecie)
Celem Fundacji "Flower of Life" jest: inspirowanie, propagowanie i inicjowanie dziaa przejawijacych   wiadomo ekologiczna (ekologia gboka ) wicej>>> w praktyce dnia codziennego wspczesnego wiata   w zakresie kultury i sztuki, nauki,...

Atelier Foksal

ul. Foksal 11 Warszawa (rdmiecie)
Zostaa zaoona w 1991 roku przez Teres Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie edukacji i twrczoci plastycznej, tworzenie rodowiska umoliwiajcego aktywne uczestnictwo...

Fundacja Sto Pociech

ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa (rdmiecie)
Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi i prowadzi na warszawskiej Starówce orodek wsparcia, profilaktyki i integracji. W Fundacji jest...

Fundacja "Pro Musica Viva"

ul. Gbiska 9/64 01-703 Warszawa (Bielany)
Pro Musica Viva - aby muzyka ya!   Zadaniem Fundacji jest upowszechnianie kultury muzycznej. Zwaszcza tej, która skada si na tradycj kultury wysokiej, wyznaczonej w przeszoci przez Bacha,...

Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono

ul. Wrzeciono 41 , 01-963 Warszawa (Bielany)
Przyjd do nas!!!Godziny otwarcia:pon 11-19, wt- pt 12-19Dojecha do nas moesz:tramwajami: 17 i Z-8 (przystanek Cmentarz woski)autobusami: 181, 103 (przystanek Cmentarz woski), 121 (przystanek Przy Agorze)    ...

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok

ul.Grjecka 42/47 02-320 Warszawa (Ochota)
Cele Stowarzyszenia: - zapewniene dzieciom miejsca do wszechstronnego rozwoju,- zapewnienie rodzicom (zwaszcza matkom, bo to one opiekuj si najczciej dziemi) moliwo uzyskania podczas takich zaj wsparcia i...

Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma’lo

Lubelska 30/32 Warszawa Praga Poudnie (Praga Poudnie)
Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma’lo zaoya w 2005 roku grupa przyjació - modych ludzi, którzy czuli potrzeb dziaania, mieli pozytywn energi i chcieli si ni podzieli. Czonkowie...

INGENIUM

Meissnera 12 (Praga Poudnie)
...

Teatr Wytwrnia Fundacja na Starej Pradze

ul. Zbkowska 27/31, 03-736 Warszawa (Warszawa i okolice)
 Teatr Wytwórnia powsta dziki wspópracy Fundacji na Starej Pradze utworzonej przez Janusza Owsianego oraz czwórki dramaturgów: Magorzaty Owsiany, Radka Dobrowolskiego, Jacka Papisa i Moniki Powalisz.Uroczyste otwarcie...

Fundacja Krg Przyjaci Dziecka im. w. Jzefa Kalasancjusza

Ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja „Krg Przyjació Dziecka im. w. Józefa Kalasancjusza” prowadzi dziaalno edukacyjn, psychoedukacyjn, psychologiczn oraz wychowawcz, która w szerokim zakresie dotyczy wspierania rozwoju dzieci, modziey oraz ich...

Polski Orodek ASSITEJ

​ul. Lubelska 30/32 03-802 Warszawa (Warszawa i okolice)
Polski Orodek Midzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Modziey ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l′Enfance et la Jeunesse) zosta zarejestrowany w 1981 roku.Prezesem od 1984...

Empatia

Stowarzyszenie Empatia Skr. poczt. 56 04-737 Warszawa 92 (Warszawa i okolice)
Stowarzyszenie Empatia Empatia jest stowarzyszeniem powoanym do ycia przez grup osb zczonych przekonaniem o koniecznoci gbokich zmian kulturowych, szczeglnie w dziedzinie stosunku czowieka wobec innych czujcych istot. Naszym...

Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wsplnoty Dzieci i Dorosych

05-506 Wilcza Gra, ul. Jasna 21b, (Warszawa i okolice)
  ...

Fundacja Ja Wisa

ul. ywnego 21a m. 71 02-701 Warszawa (Warszawa i okolice)
Aby chroni Królow Rzek Wis i rado z obcowania z Ni przywraca, powoalimy Fundacj Ja Wisa. Dziaamy na rzecz ochrony naturalnego biegu Rzeki, zachowania unikatowych...

Fundacja "Nasze Dzieci"

Al. Dzieci Polskich 20 lok A120 04-730 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja "Nasze Dzieci" powstaa w grudniu 2005 roku i obecnie wystpuje jako Organizacja Poytku Publicznego. Zostaa zaoona przez osoby, których yciowe dowiadczenia wi si z Klinik...

Fundacja C.E.L. Centrum Edukacji Liderskiej

ul. Sandomierska 23 lok. 52 02-567 Warszawa (Warszawa i okolice)
Celem dziaalnoci Fundacji jest wyrównywanie szans rozwojowych rónych grup spoecznych, przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu oraz wspieranie osób zagroonych marginalizacj w podejmowaniu aktywnoci na rzecz kompleksowego rozwoju oraz...

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacja Iskierka

02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2 Biuro: 41-500 Chorzw, ul. Urbanowicza 19 (Warszawa i okolice)
Fundacja "ISKIERKA" na rzecz dzieci z chorob nowotworow,NIP: 527-249-39-99, KRS: 0000248546, REGON:140406587Konto: ING Bank lski S.A. Oddzia w Zabrzu, nr: 16 1050 1588 1000 0023 0023...

Abrys Sp. z. o. o

ul. Daleka 33 60-124 Pozna (Warszawa i okolice)
...

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeskiego

ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa (Warszawa i okolice)
Fundacja jest organizacj pozarzdow dziaajc od 2003 roku. Dy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do...

Fundacja im. Grzegorza Dziedzica

ul. Racawicka 99 lok. 1A 125, 02-634 Warszawa (Warszawa i okolice)
Pomagamy dzieciom, które znalazy si w trudnej sytuacji yciowej w wyniku zdarzenia losowego. Wspieramy wyrównywanie szans w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej oraz poprawy jakoci ycia. Pomagamy...

Stowarzyszenie Harfa Dzieciom

02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73 (Warszawa i okolice)
...

MiastoMojeAwNim.pl

(Caa Polska i ...)
Projekt MiastoMojeAwNim.pl ma na celu odbicie przestrzeni publicznej z rk firm outdoorowych. Chcemy doprowadzi do stanu rzeczy, jaki znamy z zachodniej Europy. Tam udao si poczy...

Fundacja Rodzi po Ludzku

Ul. Nowolipie 13/15 00-150 Warszawa (Caa Polska i ...)
 Misja Jestemy organizacj pozarzdow not for profit dziaajc na rzecz kobiet w ciy i matek maych dzieci. Podejmujemy dziaania edukacyjne i informacyjne, wpywamy na zmiany systemu opieki...

Fundacja Dzieciom Zdy z Pomoc

ul. omiaska 5 01-685 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce

Ul. Puawska 232 02-670 Warszawa (Caa Polska i ...)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce opiekuje si 440 dziemi, które w wioskach mog prowadzi normalne ycie, jak ich rówienicy ze zwykych rodzin. Kada wioska dziecica...

Fundacja Akademia Modych

Nowa Iwiczna (Caa Polska i ...)
*Rozwj Alternatywa Szansa Fundacja Akademia Modych swym entuzjazmem zaraa modych ludzi by nie bali si i zawsze mieli...  AM - Apetyt Na ycie ! Fundacja Akademia Modych powstaa z...

Stowarzyszenie KOLIBER

30-702 Krakw, ul. Romanowicza 17/16 (Caa Polska i ...)
Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorob nowotworow KOLIBER dziaa od czerwca 2000 roku przy Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Orodka Transplantacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecicym w Krakowie....

EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI

02-672 Warszawa ul. Domaniewska 35A/41 (Caa Polska i ...)
EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI (wczeniej Fundacja Sportowcy dla ycia) od wielu lat dziaa na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa wsppracujc z rzdowymi instytucjami odpowiedzialnymi za pobr...

Stowarzyszenie "Internetowy Klub Bliniaka"

ul. Grochowska 56/76 04-282 Warszawa (Caa Polska i ...)
Stowarzyszenie "Internetowy Klub Bliniaka" powstao w 2003 roku. W grudniu 2006 roku uzyskao status Organizacji Poytku Publicznego. Jest to jedyna polska organizacja wspierajca blinita i rodzicw...

Fundacja MaMa

Fundacja MaMa/MaMa Cafe ul. Wilcza 27 b (wejcie obok obka) 00-544 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja MaMa - organizacja pozarzdowa zaoona w czerwcu 2006 roku w Warszawie. Dziaa na rzecz praw matek w Polsce organizujc kampanie spoeczne (np "O Mamma Mia!...

Fundacja PRO VITALIS

ul. Ujastek 5 b 31 - 752 Krakw, (Caa Polska i ...)
Chcemy dziaa na rzecz ochrony zdrowia kobiety i jej dziecka, wspierajc i organizujc rnorodne formy profilaktyki prozdrowotnej. Chcemy wyrwna szanse na zdrowe potomstwo kobietom z ubogich rodowisk. Chcemy,...

Polskie Stowarzyszenie Osb z Celiaki i na Diecie Bezglutenowej

adres do korespondencji: skrytka pocztowa 22 02-796 Warszawa 138 (Caa Polska i ...)
Jestemy organizacj pozarzdow, powsta w padzierniku 2006 r. w celu niesienia wszechstronnej pomocy chorym na celiaki i ich rodzinom, jak rwnie wszystkim bdcym z rnych...

Fundacja Cyryla i Metodego

Fundacja Cyryla i Metodego ul. Ks. W. Danielskiego 10 20-806 Lublin (Caa Polska i ...)
Tato.Net, inicjatywa Fundacji Cyryla i Metodego,  jest miejscem spotkania osb, dla ktrych wane s zagadnienia dotyczce roli ojca w yciu dzieci i caej rodziny. Jestemy pierwszym pokoleniem...

Klub Myszki Norki

ul. omiaska 5 01-685 Warszawa (Caa Polska i ...)
To Ja, Myszka Norka!!! Zapraszam wszystkie dzieci do mojego Klubu.  Klub Myszki Norki istnieje od 2002 roku. Obecnie liczy sobie 5000 czonków. Gównym hasem Klubu...

Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloskiego

31-131 Krakw, ul. Karmelicka 34 (Caa Polska i ...)
{image 122914 0}...

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacja WOP

ul. Niedwiedzia 2a, 02-737 Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zostaa zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej zaoycielami s Jerzy Owsiak, Lidia Niedwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyski, Pawe Januszewicz,...

Stowarzyszenie W Stron Dziewczt

(Caa Polska i ...)
 Stowarzyszenie W stron dziewczt zawizao si jesieni 2005 roku.Stowarzyszenie powstao po to, by uczyni zado potrzebom dziewczt. Chcemy, aby szczególne, waciwe tylko dziewcztom problemy wieku dorastania...

Fundacja ABCXXI - Caa Polska czyta dzieciom

ul. Rosoa 44a 02-786 Warszawa (Caa Polska i ...)
 Fundacja ABCXXI - Caa Polska czyta dzieciom, zaoona w 1998 r. przez Iren Komisk, wspiera zdrowie psychiczne, umysowe i moralne dzieci i modziey poprzez dziaania owiatowe,...

Fundacja Inicjatyw Spoecznie Odpowiedzialnych

80-232 Gdask Ul. Matejki 16/1 (Caa Polska i ...)
Fundacja Inicjatyw Spoecznie Odpowiedzialnych zostaa powoana w celu podejmowania i wspierania inicjatyw spoecznych, gospodarczych i kulturalnych.Chcemy Was inspirowa, pomaga i wspótworzy rzeczywisto, która nas wszystkich otacza....

Fundacja Centrum Promocji Miast

"Promyk Dnia" Ulica witokrzyska 30/149 (I pitro) 00-116, Warszawa (Caa Polska i ...)
Fundacja Centrum Promocji Miast prowadzi m.in. program "Promyk Dnia" Promyk Dnia - wietlice rodowiskowe www.promykdnia.pl Program "Promyk Dnia" realizowany jest w caej Polsce od czerwca 2007...

Fundacja DOROLI DZIECIOM

ul. Staszica 10 27-200 Starachowice (Caa Polska i ...)
DOROLI DZIECIOM to fundacja, która zostaa stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom.Jej dziaanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepenosprawnym, których ze wzgldów...

Fundacja na rzecz walki z pedofili Obud Szans

o. akw 79, 66-200 wiebodzin (Caa Polska i ...)
Doradzamy dla ofiar i ich rodzin. Jeeli zgaszaj si do nas osoby, które chc wytoczy proces doradzamy, organizujemy pomoc prawn, psychologiczn. Zamierzamy finansowa nagrody za pomoc...

Fundacja Kapucyska im. b. Aniceta Kopliskiego

ul. Kapucyska 4 00-245 Warszawa (Warszawa)
...

Fundacja Dziecicy Uniwersytet Ciekawej Historii

(Warszawa)
Dziecicy Uniwersytet Ciekawej Historii „Kiedy drzewo byo bogiem?", „Czy piramidy byy tylko w Egipcie?", „Co tu byo przed Warszaw?", „W co ubiera si rycerz?",...


W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter


Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
luty 
dzisiaj
Pn Wt r Cz Pt So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
nasi eksperci
Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, współtwórca Instytutu Psychoimmunologii
Aneta Strelau
Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem
zadaj pytanie